2 tatar łosoś, 2 tatar tuńczyk,
2 sałatka z kraba,
1 oyakomak łosoś/sałatka z kraba,
1 oyakomak tuńczyk, butter/ tatar z tuńczyka